Begeleiding

Consistender begeleidt aanbestedingen vanuit een vaste aanpak maar steeds met een individuele invulling gericht op de klant.

Geen project is hetzelfde, ook al hebben ze hetzelfde onderwerp. Iedere opdrachtgeversorganisatie is uniek met zijn eigen individuele behoeften. Consistender besteedt daarom samen met de projectgroep van de klant veel aandacht aan de voorbereiding van een aanbesteding. Op deze manier krijgen we de unieke kenmerken van de opdracht boven en bepalen we de juiste strategie van de aanbesteding.

Best Value-aanpak

Consistender heeft als specialisatie het begeleiden van projecten op basis van de Best Value-aanpak: vanaf de voorbereiding van de aanbesteding tot en met de uitvoering. Best Value is een aanpak (visie) die uitgaat van een andere wijze van samenwerken in de uitvoering dat gebruikelijk is bij op reguliere wijze gegunde opdrachten. Het belangrijkste uitgangspunt is een win-win situatie te bereiken voor alle bij de uitvoering betrokken partijen. Lees hier meer over de Best Value-aanpak.

Ondersteuning

Op deze en andere vragen is er een antwoord: Consistender. Van het in kaart brengen van de behoeften van de aanbestedende dienst, het begeleiden van de beoordeling van de inschrijvingen tot en met ondersteuning tijdens de uitvoering. Maar ook advisering op juridische ad-hoc vraagstukken, mediation in een uitvoeringstraject of het evalueren van projecten.

Wil je meer informatie ontvangen over begeleiding bij het implementeren van de Best Value-gedachte of ben je op zoek naar ondersteuning bij het gehele of delen van het proces? Neem dan contact met ons op.