Projectevaluatie

Na gunning van de opdracht vindt de belangrijkste fase van het project plaats: de uitvoering. Krijgt de opdrachtgever daadwerkelijk wat hij voor ogen had bij het aanbesteden van het project? Dat is de meest cruciale vraag. Daarom is het belangrijk tijdens de uitvoering en na afronding daarvan te evalueren.

Evaluatie

Een gezamenlijke tussentijdse evaluatie is van belang om het gewenste projectresultaat in beeld te houden. Soms blijkt het bovendien op basis van voortschrijdend inzicht wenselijk om het resultaat iets bij te stellen of blijkt dat de werkwijze moet worden aangepast om het gewenste resultaat te bereiken. Het is fijn om dat tijdig te erkennen. Nadat het project is afgerond, is het aan te bevelen om een eindevaluatie te doen. Zijn de projectdoelen gehaald en zo niet wat was de oorzaak en had dat voorkomen kunnen worden.

Lessons learned

Consistender helpt aanbestedende partijen bij het evalueren van aanbestedingen. Daarbij wordt de zaak zowel vanuit de opdrachtgever als vanuit de opdrachtnemer belicht, bijvoorbeeld door het afnemen van interviews. Hier halen we aanbevelingen uit: wat ging er goed en waarom? Wat ging er niet goed en hoe kunnen we dat verbeteren?

Wil je meer weten over de evaluatie van aanbestedingen, neem dan contact op met Consistender.